«Суханшиносӣ»

Муассис: Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 сентябри соли 2017 таҳти № 023/мч-97 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

«Суханшиносӣ»  ба Феҳристи мақаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст (аз соли 2019).

Маҷалла дорои шумораи стандарти байналмилалии нашрияҳои давраӣ (International standard serial number) ISSN 2308-7420 мебошад.

Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад. Даврият – дар як сол 4 маротиба чоп мегардад.

Мавзӯи асосии илмии маҷалла тарғиби илмҳои филологӣ мебошад.

Индекси обуна дар феҳристи «Почтаи тоҷик» - 77755.

Нишонии маҷалла: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ, 21.

Маълумот барои тамос: тел.: (+992 37) 227 55 83;  

почтаи электронӣ: sukhanshinosi.iza.tj